מודול התראות

מודול ההתראות שלנו נמצא במערכת הייצור, כל משתמש מנהל יכול להיכנס לטבלת המשתמש

עבודות שכבות

עבודות שכבות מוכנות לשימוש במערכת החדשה כדי לעזור במודול לקבלת הוראות נוספות.

אפליקציה לנייד

אנו שמחים לבשר כי אפליקציית הסלולר החדשה שלנו נמצאת באוויר ומוכנה לשימוש!

אינטגרציות

חלק מהלקוחות שלנו משתמשים ב- Aconex כמערכת בקרת המסמכים שלהם למסמך …

Alerts Module

About Us | Vi Soft

Our alerts module is on the production system, each admin user can enter the user’s table

Layering works

Layering Works | Vi Soft

Layering works are ready to use on the new system to help module for more instructions.

Mobile app

About Us | Vi Soft

We are glad to announce that our new mobile application is on the air and ready to use!

Integrations

About Us | Vi Soft

Some of our clients are using Aconex as their doc control system for the document…